Byggtorget byggekonto

Personnummer  
Norwegian personal number 11 digits.
Fornavn
Tooltip to be added
Etternavn
Tooltip to be added
Adresse
Tooltip to be added
Postnummer
Legg inn postnummer der du bor nå
Sted
Tooltip to be added
Folkeregistrert postnummer
Legg inn folkeregistrert postnummer
Telefon privat
Legg inn her ditt hjemme telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Legg inn her ditt mobiltelefonnummer
Arbeidsforhold
Velg ditt arbeidsforhold
Arbeidsgiver
Legg inn arbeidsgivers navn
Ansatt siden
Velg År og Måned
Telefon jobb
Legg inn telefon jobb
Stillingsprosent
Velg stillingsprosent (max 3 siffer)
Boforhold
Velg ditt boforhold
Sivilstand
Velg inn sivilstand
Norsk statsborger
Velg Ja eller Nei
E-post adresse
Tooltip to be added
Kredittgrense
CreditLimit
Jeg aksepterer kredittsjekk av Santander Consumer Bank
AcceptedCreditCheck

Hak av for opprettelse av fullmakt

Jeg gir herved Byggtorget fullmakt til å belaste min Byggekonto ved telefonisk bestilling av varer, eller ved butikk-kjøp uten bruk av kort/signatur. Med telefonisk bestilling av varer, menes når Kunde kontakter butikk pr. telefon for bestilling av varer og butikken ved fullmakten gis adgang til å belaste Kundes konto på vegne av Kunde. Santander Consumer Bank bærer ikke ansvar for den avtale Kunde inngår med butikk vedrørende levering av vare/oppfyllelse av kjøpsavtalen mellom butikk og Kunde, utover det som følger av finansavtaleloven §54b  (Forbrukerens innsigelser og krav mot annen kredittgiver enn selgeren)

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt på telefon 51 83 60 50

 Når søknaden din er godkjent får du en e-post med link til en sikker signaturside:
1. Signer elektronisk med BankID
2. Når signeringen er fullført, vil vi sende deg ditt nye Byggekonto-kort

(Santander Consumer Bank benytter seg av standard sikkerhetsoppsett.
Dette gjør at all informasjon du legger inn i dette skjemaet
blir kryptert og dermed uleselig for uvedkommende)